ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Asia Sky Express (бұдан әрі ASE) арқылы жөнелтуге арналған материалдарды ұсына отырып, жүк жөнелтуші осы жерде берілген тасымалдау шарттарымен келіседі. Бұл шарттар жіберуші мен ASE арасындағы келісімшарттың шарттары болып табылады. ASE қызметкерлерінің немесе тағайындалған агенттер, сондай-ақ компанияның клиенттерінің ешқайсысы бұл шарттарды өзгертуге немесе түзетуге құқылы емес.

1. Әуе жүкқұжаты. 

ASE әуе жүкқұжаты тапсырылмайды және Жүк жөнелтуші оны жүк жөнелтуші немесе жүк жөнелтушінің атынан ASE дайындағанын мойындайды. Жүк жөнелтуші тасымалдауға арналған тауардың иесі оның немесе оның уәкілетті өкілінің болуын кепілдейді. Жүк жөнелтуші ASE тасымалдау шарттарын қабылдайды және бұл туралы жүкқұжаттың алдыңғы бетіне қол қою арқылы куәландырады.

2. Жүк жөнелтушінің міндеттемелері мен кепілдіктері. 

Жүк жөнелтуші осы әуе жүкқұжатында сипатталған жөнелтуге арналған тауарлардың тасымалдауға жарамды деп жарияланғанына кепілдік береді және жүк тиісті түрде таңбаланғанын, оның қауіпсіз тасымалдануын қамтамасыз ету үшін әдеттегідей сақтық шараларымен қамтамасыз етілгенін кепілдейді

Жүк жөнелтуші қолданылатын кедендік, импорттық, экспорттық және жүк өтуі мүмкін барлық елдердің басқа да заңдары мен ережелерінің сақталуына кепілдік береді. ASE жүк жөнелтушінің атынан осындай заңдар мен ережелерді сақтау үшін қажетті кез келген құжаттарды толтыруға, кез келген басқа құжаттар дәл және толық болған кезде кеден үшін жүк жөнелтушінің экспедиторы ретінде әрекет етуге құқылы (бірақ міндетті емес).

Жүк жөнелтуші шығындарды өтеуге және ASE-ді кез-келген талап бойынша немесе жүк жөнелтушінің сәтсіздігінен туындайтын кез-келген шығындар бойынша осы жерде қолданылатын кез-келген заңдарға немесе ережелерге сәйкес келуден қорғауға келіседі. ASE осы келісімшарттың барлығын немесе кез келген бөлігін қосалқы келісімшарт жасай алады және осы келісімшарттың барлығын немесе кез келген бөлігін орындау үшін агентті немесе кез келген адамды (ол қосалқы мердігер болуы мүмкін) жалдай алады.

Жүк жөнелтуші ASE-нің қабылданбайды деп жариялаған немесе кедендік мақсаттар үшін тым төмен бағаланған немесе қате бағаланған тауарларды қабылдамауы және/немесе босатуы мүмкін екенін мойындайды, бұған ASE жүк жөнелтуші мен жүк қабылдаушының алдында ешқандай жауапкершілік алмайды.

Жүк қабылдаушы ASE-ті сақтайды, жауапкершіліктен қорғайды және одан туындайтын зиян, есептеулер мен шығыстарға қатысты кез-келген талаптардан босатады.

Жүк жөнелтуші жөнелтуге байланысты барлық шығындарға, шығыстарға және іс бойынша шешім қабылданғанға дейін жүкті жүк жөнелтушіге немесе жөнелту қоймасына қайтару себебінен туындаған шығыстарға жауапты жалғыз тұлға болады.

Жүк жөнелтуші ASE әдеттегі тасымалдаушы емес екенін және ASE кез келген тұлғаға, фирмаға немесе компанияға тасымалдаудан және кез келген тауарды тауардың кез келген классын өз қалауы бойынша жөнелтуден немесе тасымалдаудан бас тарту құқығын сақтайтынын мойындайды.

Кедендік рәсімдеу: Жүк жөнелтуші осымен ASE-ні кедендік рәсімдеулерді жүргізу үшін жөнелтушінің агенті ретінде тағайындайды және кедендік рәсімдеуді және тіркеуді орындау үшін кеден брокерін тағайындау мақсатында жалғыз консигнант ретінде ASE-ні тағайындайды.

3. Тасымалдауға жарамсыз материалдар.

 

ASE Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы тыйым салған барлық заттарды, сондай-ақ қауіпсіздік немесе заңды себептерге бойынша тасымалдауға жарамсыз деп бағаланатын материалдарды тасымалдауға қабылдамайды.

Сәлемдеме (кедендік бақылауға жататын заттар) жөнелтілген жағдайда жүк жөнелтуші осы жөнелтімді тиісті құжаттармен сүйемелдеуге тиіс.

4. Жөнелтімдерді тексеру құқығы. 

ASE кез келген себеппен және кез келген уақытта кез келген жөнелтімді тексеруге құқылы (бірақ міндетті емес).

5. Кепіл. 

ASE барлық көлік шығындарына, кедендік баждарға, аванстарға және тасымалдауға байланысты кез келген сипаттағы басқа шығындарға қарсы жіберілген кез келген жүкті кепілге алады және осы шығындар төленгенге дейін жүкті қайтарудан және кез келген шағымды қараудан бас тартуы мүмкін.

6. Нақты құны. 

а) Құжаттардың нақты құны жөнелту қабылданған кезде және сол жерде анықталған келесі сомалардың ең төмені ретінде анықталады:

 • құжатты дайындау және ауыстыру құны;
 • құжатты қалпына келтіру немесе жаңадан жасау құны.

б) сәлемдеменің нақты құны жөндеу немесе ауыстыру құны және жөнелтімді қабылдау кезінде немесе орнында қайта сату немесе орташа нарықтық құны негізінде анықталуы тиіс.

Пакеттің нақты құны оның бастапқы құнынан және 10% - дан аспауы керек.

7.Логикалық ағып жатқан зақым. 

ASE кез келген логикалық салдардан туындаған зақымдар немесе шығындар үшін жауап бермейді. Мұндай зақымдарға: пайда, кіріс, пайыз, пайдалылық немесе нарық жоғалту - жататын мүмкін. 

8. Жауапкершілікті шектеу. 

Кез-келген жөнелтілімге қатысты ASE-нің кез-келген шығын немесе зақым үшін жауапкершілігі кейде осы үш соманың төменгі деңгейімен шектеледі:

 • 100 АҚШ доллары;
 • кез келген жоғалту немесе зақымданудың нақты сомасы;
 • жүк жөнелтушінің коммерциялық пайдалылығын немесе арнайы құнын есепке алмағанда жөнелтудің нақты құны (6-тармақтың анықтамасы бойынша).

9. Қабылданбаған жауапкершілік. 

ASE біздің тұрақты кестемізге сәйкес жөнелтілімді жеткізу үшін барлық ақылға қонымды әрекеттерді жасайды, бірақ бұл кепілдендірілмеген және берілген келісімшарттың бір бөлігі емес.

ASE кез келген кідірістер үшін жауап бермейді.

ASE кез келген шығындар, жоғалту, зақымдар, дұрыс жеткізілмеу үшін, егер бұл еңсерілмейтін күштің салдары болса жауап бермейді, соның ішінде:

 • «еңсерілмейтін күш жағдайлары»: жер сілкінісі, циклон, дауыл, су тасқыны, өрт;
 • «форс-мажор»: соғыс, азамат соғысы, әскери әрекеттер, ереуілдер, ұшақ апаты немесе эмбарго, мемлекеттік билік және басқару органдарының нормативтік актілері;
 • біз оны қабылдаған кезде бізге белгісіз қандай да бір ақау немесе жөнелтудің тән ерекшелігі;
 • ASE-ден басқа кез келген адам жасаған әрекеттер немесе кемшіліктері. Мысалы:
  • жіберуші;
  • алушы;
  • мүдделі үшінші тарап;
  • кеден немесе басқа мемлекеттік орган.

ASE сонымен қатар электрлік немесе магниттік зақымдануға, электрондық немесе фотографиялық кескіндерді немесе жазбаларды зақымдануы немесе жойылуы үшін жауапты емес.

10. Шағымдар. 

Барлық шағымдар жазбаша түрде ASE кеңсесіне жүктің қабылданған жеріне ең жақын жерде, жүкті қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде ұсынылуы керек. Барлық көлік төлемдері төленгенге дейін шағымдар қарауға қабылданбайды.

11. Варшава конвенциясы.

Егер жөнелтілімді тасымалдау кету елін қоспағанда, алыс баратын жерді немесе елдегі аялдаманы қамтыса, онда Варшава конвенциясы қолданылуы мүмкін. Конвенция мұндай жөнелтімнің жоғалуы мен зақымдануы үшін біздің жауапкершілігімізді реттейді және көп жағдайда шектейді.

12. "Collect" жүктерін тасымалдау. 

Егер ASE жүк алушыға жүк тасымалдағаны үшін есепшот беруге келіскен болса, онда ASE барлық көлік және басқа төлемдер жасалғанға дейін жеткізілімнен бас тарту құқығын сақтайды.

Егер жүк алушы төлеуден бас тартса, онда жүк жөнелтуші барлық осындай төлемдер үшін жауап береді, егер қажет болса, жүкті қайтару құнын шектеусіз қосады.

13. Сақтандыру. 

Жүк жөнелтушінің өтініші бойынша және төлегеннен кейін ASE жүк жөнелтушінің атынан жиырма бес мың АҚШ долларынан аспайтын сомада сақтандыру дайындайды.

Сақтандырудың уақытша қамтылуы сақтандырушы тасымалдаушы берген сақтандыру полисіндегі барлық шарттармен реттелетін болады.

Сақтандыру тасымалдау кешігуімен байланысты ықтимал зақымдар немесе шығындарды қамтымайды. 

 

 

 

 

 

 
     
    

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

 Предлагая материалы для отправки через Asia Sky Express (далее ASE) грузоотправитель соглашается с условиями перевозки, приведенными здесь. Эти условия являются условиями контракта между отправителем и ASE. Никто из служащих ASE или назначенных агентов, а также клиентов компании не имеют полномочия изменить или модифицировать эти условия.

 1. Авианакладная.

Авианакладная ASE не подлежит передаче и Грузоотправитель признает, что она была подготовлена грузоотправителем или ASE от имени грузоотправителя. Грузоотправитель гарантирует, что владельцем товара для перевозки является он или его полномочный представитель. Грузоотправитель принимает условия ASE по перевозке и свидетельствует это своей подписью на лицевой стороне накладной.

 2. Обязательства и гарантии грузоотправителя.

Грузоотправитель гарантирует, что товар для отправки, описанный в этой авианакладной был декларирован как приемлемый для перевозки, и что груз маркирован правильным образом для обеспечения безопасной перевозки, с обычной степенью осторожности при работе с ним.

Грузоотправитель гарантирует, что применяемые таможенные, импортные, экспортные и другие законы и правила всех стран в которые, из которых и через которые груз может проходить, соблюдаются. ASE имеет право (но не обязано) заполнять от имени грузоотправителя любые документы необходимые для соблюдения таких законов и положений, действовать в качестве экспедитора грузоотправителя для таможни, когда любые другие документы являются точными и полными.

Грузоотправитель согласен компенсировать убытки и предохранять ASE от всех убытков по любому притязанию, или по любым расходам, возникающим от неудачи грузоотправителя соответствовать любым применимым сюда законам или правилам. ASE может заключать субдоговор по всей или любой части этого контракта и может нанимать агента или любое лицо (которое также может быть субконтрактором) выполнять весь или любую часть этого контракта.

Грузоотправитель признает, что ASE может отказаться и/или освободиться от любых предметов, консигнованных грузоотправителем в ASE, которые ASE объявило неприемлемыми или которые были оценены слишком низко для таможенных целей или оценены неправильно как намеренно, так и по другому, без принятия на себя какой-либо ответственности со стороны грузоотправителя и грузополучателя.

Грузополучатель спасает, предохраняет от ответственности и держит ASE свободным от любых притязаний в отношении ущерба, начислений и расходов, возникающих в результате этого.

Грузоотправитель будет единственным лицом ответственным за все затраты, расходы, связанные с отправкой и за расходы, появившиеся по причине возврата груза грузоотправителю или на склад отправки до принятия решения по делу.

Грузоотправитель признает, что ASE не является обычным перевозчиком и что ASE сохраняет право отказаться от транспортировки любого товара любому лицу, фирме или компании, и от отправки или транспортировки любого класса товара по своему усмотрению.

Таможенная очистка: Грузоотправитель этим назначает ASE в качестве агента грузоотправителя для ведения таможенных действий и назначает ASE в качестве консигнатора единственно для цели назначения таможенного брокера для выполнения таможенной очистки и регистрации.

3. Материалы, не приемлемые для перевозки.

ASE не принимает к транспортировке все, что запрещено Международной авиатранспортной ассоциацией, а также материалы, которые по своему значению, характеристикам, оцениваются как неприемлемые для транспортировки по причинам безопасности или по юридическим причинам.

В случае отправки посылки (предметов подлежащих таможенному контролю) грузоотправитель должен сопроводить данное отправление соответствующими документами.

4. Право инспекции отправлений.

ASE имеет право (но не обязанность) инспектировать любое отправление по любой причине и в любое время.

5. Залог.

ASE берет в залог любой посылаемый груз против всех транспортных расходов, таможенных пошлин, авансов и других расходов любого характера, связанных с транспортировкой, и может отказаться возвратить груз и рассматривать любую претензию до тех пор, пока эти расходы не будут оплачены.

6.Фактическая стоимость.

а) Фактическая стоимость документов определяется как самая низкая из следующих сумм, определенных во время и на месте, когда отправление было принято:

 • стоимость подготовки и замены документа;
 • стоимость восстановления или создания документа заново.

б) Фактическая стоимость посылки должна быть определена на основании стоимости ремонта или замены, и перепродажной или средней рыночной стоимостью во время или на месте принятия отправления.

Фактическая стоимость посылки не может быть больше её первоначальной стоимости плюс 10%.

7. Логически вытекающие повреждения.

ASE не отвечает за любые логически вытекающие повреждения или потери. К таким повреждениям могут относиться: потеря прибыли, дохода, интереса, полезности или потеря рынка. 

8. Ограничения ответственности. 

В отношении любого отправления ответственность ASE за какую-либо потерю или повреждение, иногда происходящее, ограничена нижним уровнем этих трёх сумм:

 • 100 долларами США;
 • фактическая сумма какой-либо потери или повреждения;
 • фактическая стоимость отправления (по определению п. 6) без учёта их коммерческой полезности или специальной стоимости у грузоотправителя.

9. Непринятая ответственность. 

ASE предпримет все разумные действия для доставки отправления в соответствии с нашим регулярным расписанием, но это не гарантировано и не составляет часть данного контракта.

ASE не несёт ответственности за любые задержки.

ASE не отвечает за любые потери, утраты, повреждения неправильную доставку, если это явилось следствием непреодолимой силы, включающих:

 • «обстоятельства непреодолимой силы»: землетрясение, циклон, шторм, наводнение, пожар;
 • «форс-мажор»: война, гражданская война, военные действия, забастовки, авария самолёта или эмбарго, нормативные акты органов власти и управления;
 • какой-либо дефект или характерную особенность отправления, неизвестную нам, когда мы принимали его;
 • какие-либо действия или упущения, совершенные кем-либо помимо ASE. Например:
 • отправителем;
 • получателем;
 • заинтересованной третьей стороной;
 • таможней или другим государственным органом.

ASE также не несет ответственность за электрическое или магнитное повреждение, или уничтожение электронных или фотографических изображений, или записей.

10. Претензии.

Все претензии должны предъявляться в письменной форме в офис ASE ближайший к тому месту, где груз был принят, в пределах тридцати дней от даты приёма груза. Претензии не будут приняты к рассмотрению до тех пор, пока все транспортные оплаты не будут произведены.

11. Варшавская конвенция.

Если транспортировка отправления включает отдаленное место назначения или остановку в стране, исключая страну отбытия, то может быть применена Варшавская конвенция. Конвенция регулирует и в большинстве случаев ограничивает нашу ответственность за потерю и повреждение такого отправления.

12. Перевозка грузов «collect».

В случае если ASE согласилась выставить счет грузополучателю за транспортировку груза, то ASE сохраняет право отказаться от доставки до тех пор, пока все транспортные и другие оплаты не будут произведены.

Если грузополучатель отказывается платить, то грузоотправитель будет ответственен за все такие оплаты, включая без ограничения стоимость возврата груза если потребуется.

 13. Страховка.

По просьбе грузоотправителя и после оплаты ASE подготавливает от имени грузоотправителя страховку в сумме, не превышающей двадцать пять тысяч долларов США.

Временное покрытие страхования будет регулироваться всеми условиями в полисе страховки, выданном страхующим перевозчиком.

Страховка не покрывает возможные повреждения или потери связанные, с задержкой транспортировки.

Скачать - Условия перевозки